NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

Verhalen

 'Ja' zeggen in goede en kwade dagen

Het ‘ja’ van God – het ‘ja’ van de mens

De eerste groep brengt ons bij de schepping. God is liefde en wil alles wat goed is, Zijn liefde, delen met anderen. Daartoe heeft Hij de mens geschapen: zijn uitnodiging tot ons om 'ja' te zeggen op zijn aanbod van liefde, om binnen te treden in die liefdesrelatie maar dit wel in volle vrijheid. We kunnen dus zowel 'ja' als 'neen' zeggen! Abraham, Mozes, Maria en tenslotte Jezus zelf hebben ons getoond hoe het 'ja' zeggen aan de soms blijkbaar onmogelijke toestanden van het leven en vooral het 'ja' zeggen aan God door alle moeilijkheden heen altijd leiden tot een dieper en onverwacht geluk.

Het ‘ja’ zeggen in het verleden…

Al wie deze Blijde Boodschap ontvangen heeft, wordt geroepen om zelf ook 'ja' te zeggen en de Blijde Boodschap ook te verkondigen aan alle mensen om hem heen. De volgende processiegroepen tonen dan ook hoe dit vroeger en nu gebeurd is in onze streken: de verkondigers Rumoldus en Gummarus, de ontstane Mariaverering in de 10de eeuw, de zorg om de armen van Margaretha van York in de tijd van de Bourgondische hertogen, Margaretha van Oostenrijk die haar eigen levensplannen opzij zette, om de opvoeding van haar neefje en nichtjes op zich te nemen en landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden te worden....

FR

EN

DE