NIEUWSFLASH

29.08.2016 - De processie, ...

...een beeld van ons leven. Mensen onderweg, Gods volk onderweg. Naar wie of wat? Een vraag van alle tijden, nu nog actueler dan ooit!Hanswijkprocessie 2019. Een verhaal van ons mens-zijn, van ...

02.08.2016 - Processiedag volgend jaar: ZONDAG 19 MEI 2019 om 15u.

...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijkprocessie?

Klik hier

PRAKTISCHE INFO

Foto's van vorige edities

De processie

 Uit de geschiedenis blijkt dat het in ere houden van de traditie, het houden van de belofte gedaan in 1272, op verschillende manieren kan gebeuren en niet altijd noodzakelijk onder dezelfde vorm moet plaats vinden.

En wat nu in 2019?

Op 19 mei 2019 verlaten we voor één keertje de "gewone" Hanswijkprocessie en gaan we opnieuw een bidprocessie houden. We beginnen met een korte gebedsdienst in de Sint-Romboutskathedraal en vertrekken van daaruit met het schrijn van de H. Rumoldus, het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en het H. Sacrament door de stad naar de Hanswijkbasiliek voor de korte maar intense slotplechtigheid waarmee elke processie afgesloten wordt. Ook nu zullen Mariabeelden uit ons bisdom worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bidprocessie. Ook de parochies of verenigingen die nu jaarlijks een of ander tafereel uitbeelden, zullen uitgenodigd worden om met 'hun' Mariabeeld deel te nemen. En de individuele deelnemers en medewerkers worden uiteraard niet vergeten. Iedereen is van harte welkom op dit gebeuren.

Waarom doen we dit nu in 2019?

Vermoedelijk zijn er niet velen die echt gespecialiseerd zijn in de data van de geschiedenis van de Hanswijkprocessie. Maar enkele illustere geesten hebben ontdekt dat 2023 het jaar is waarin de Hanswijkprocessie haar 750ste verjaardag viert! Geen gebeurtenis om zomaar in de vergetelheid te laten voorbijgaan. En dus zijn we al een hele tijd aan het nadenken geweest hoe we ons best op deze verjaardag konden voorbereiden. Maar waarom nu de keuze voor het jaar 2019? Iedereen herinnert zich nog de Jubelprocessie en de 12de Hanswijkcavalcade in 2013. Welnu, precies tien jaar scheiden het ene belangrijke gebeuren van het andere (2013-2023). En 2019 is juist halfweg die tien jaren en we vonden dit het uitgelezen moment als aanzet om ons voor te bereiden op de viering van 750 jaar Hanswijkprocessie. En zoals reeds eerder gezegd blijven we trouw aan de traditie, trouw aan de belofte.

Waarom het uitnodigen van andere Mariabeelden?

Liefde gaf Maria duizend namen... Als we even tijd nemen om enkele kerken te bezoeken waarin een Mariabeeld staat, zullen we vaak verschillende aanroepingen vinden van Maria: Onze-Lieve-Vrouw van Troost; Onze-Lieve-Vrouw, Onbevlekte Ontvangenis; Maria, troosteres van de bedroefden; Maria, Moeder van Barmhartigheid; Maria, oorzaak van onze blijdschap en ga zo maar door.

Al deze aanroepingen wijzen op verschillende aspecten van Maria waarvoor de mensen haar willen bedanken of troost en hulp zoeken bij moeilijkheden, in het vaste geloof dat Zij haar kinderen nooit in de steek zal laten. Het zijn de eigenschappen van een moeder die zich om haar kinderen bekommert, die haar kinderen wil helpen in goede en kwade dagen, die met haar kinderen vreugde en verdriet wil meedragen, een moeder die zich geeft aan haar kinderen zoals Maria onder het kruis aanvaard heeft om moeder te worden van ons, de Kerk.

Op de sokkel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk staat de bede: "Maria, monstra te esse Matrem – Maria, toon dat Gij onze Moeder zijt". Is dit geen krachtige synthese van alle specifieke aanroepingen waarmee men zich richt tot Maria? Zij verwoorden immers elk een eigenschap van een moeder, onze hemelse moeder, onze voorspreekster bij God en voor ons een prachtig voorbeeld om na te volgen in geloof en vertrouwen!

En wat na 2019?

Allemaal goed en wel maar hoe gaat de voorbereiding naar het jaar 2023 nu concreet verder? Voor alle duidelijkheid: in de komende jaren na 2019 organiseren we terug de "normale" Hanswijkprocessie waarbij we uiteraard weer durven te rekenen op jullie deelname. Maar het accent dat we nu in 2019 uitdrukkelijk willen leggen, zullen we ook de daarop volgende drie jaren verder meenemen. In de openingsgroep zal er telkens een mariaal bedevaartsoord uit ons bisdom, verbonden aan een basiliek, uitgenodigd worden om mee te gaan. Wat er in 2023 precies zal gebeuren, daarvoor hebben we nog wat brainstormingstijd nodig maar we zullen jullie wel tijdig inlichten.

En niemand hoeft zich nu ongerust te maken voor de komende processie in 2019. Iedereen zal nog de nodige informatie krijgen toegestuurd in de loop van de komende maanden. En we maken nu al de afspraak dat op 17 mei 2020 iedereen weer verwacht wordt om in de talrijke voorbijtrekkende taferelen onze boodschap uit te dragen!

FR

EN

DE